Home      Woorden van kleur      Eerst Nederland bevrijden, dan Indonesië     

Maarten Jungmann      Gerrit Kastein      Leiden in gedichten

Universiteit in oorlogstijd      Gerard Goudriaan      In memoriam patris

Leidse literaire leven tijdens WO II      Leiden in WO II

'Geeft ons Nederlanders toch werk'     

WOORDEN VAN KLEUR;

Lexicon van racisme en antiracisme

Uitgeverij: De Nieuwe Vaart
Plaats en jaar: Leiden, 2021
Omvang: 249 p.; ill.
ISBN/EAN: 978-90-802717-6-0
NUR: 610
Trefwoorden:omschrijving: Taal en cultuur algemeen
Prijs: € 20,-


Dit lexicon Woorden van Kleur bevat een groot aantal lemma’s die op de een of andere manier te maken hebben met racisme en antiracisme. Zo komen aan de orde ‘etnisch profileren’, ‘kleurenblind’ en ‘witte onschuld’, maar ook veel Engelse/Amerikaanse termen als ‘cancel culture’, ‘helper whitey’ en ‘woke’. Zoveel mogelijk worden daarbij de verschillende kanten van een term belicht.

Niet alleen lemma’s die rechtstreeks verwijzen naar ras, huidskleur of afkomst zijn opgenomen, maar ook die welke bijdragen aan een helder inzicht in de problematiek van interetnische relaties, zoals ‘humor‘ en ‘vrijheid van meningsuiting’.

Gezamenlijk geven de lemma’s een indringend tijdsbeeld aan de hand van een groot aantal gebeurtenissen zoals de demonstraties tegen Zwarte Piet, de opkomst van Black Lives Matter en de discussies die de afgelopen vijf jaar over deze en verwante onderwerpen hebben plaatsgevonden.

Aanleiding tot het opstellen van dit lexicon was het gegeven dat de auteur in de afgelopen jaren in de kranten talloze woorden tegenkwam die met racisme te maken hadden maar waarvan hij de betekenis niet exact begreep. Zijn belangstelling voor deze problematiek had hij al ontwikkeld in zijn werkzame leven als socioloog op het ministerie van VWS, maar ook door ervaringen die te maken hebben met zijn getinte huidskleur (waarvan hij de etnische herkomst niet heeft kunnen achterhalen). Met dit lexicon hoopt hij een nuttige bijdrage te leveren aan het bevorderen van een heldere discussie over racisme en antiracisme.

De lemma’s die zijn opgenomen, zijn uiteindelijk een persoonlijke keuze.


Het boek is te bestellen bij Uitgeverij De Nieuwe Vaart door storting van € 20,- + € 4,60 verzendkosten op girorekening NL40INGB0002377740 tnv F.G.W Goudriaan te Leiden.


All contents of this website are copyright © Uitgeverij De Nieuwe Vaart