Home      Woorden van kleur      Eerst Nederland bevrijden, dan Indonesië     

Maarten Jungmann      Gerrit Kastein      Leiden in gedichten

Universiteit in oorlogstijd      Gerard Goudriaan      In memoriam patris

Leidse literaire leven tijdens WO II      Leiden in WO II

'Geeft ons Nederlanders toch werk'     

IN MEMORIAM PATRIS; DRIEËNDERTIG GEDICHTEN OVER VADERS

Bloemlezing

Uitgeverij: De Nieuwe Vaart
Plaats en jaar: Leiden, 1997
Omvang: 61 p.
ISBN/EAN: 90-802717-2-1
NUGI: 310
Trefwoorden: Gedichten, oorspronkelijk, bloemlezing
Prijs: Niet in de handel


Deze bloemlezing werd samengesteld ter gelegenheid van het feit dat de samensteller dezelfde leeftijd bereikte als zijn vader bij zijn overlijden in 1964. Hij werd slechts 51 jaar.

Sindsdien zijn drieëndertig jaren verstreken. Om deze reden bestaat deze bloemlezing uit drieëndertig gedichten, voor ieder jaar één.

Opgenomen zijn gedichten van o.a. Louis Paul Boon, Herman de Coninck, Jan Eijkelboom, Gerard Goudriaan, Rutger Kopland, Louis Lehmann, J.J. Slauerhoff en Emile den Tex.

Deze gedichten zijn veelal geschreven ter nagedachtenis van de overleden vader. Mede hierom heeft deze bloemlezing de titel In memoriam patris gekregen.

In tegenstelling tot gedichten over moeders, waaruit vaak waardering blijkt, zijn de gedichten over vaders over het algemeen somber van aard. Uit deze gedichten komt meer dan eens het besef naar voren dat er onvermogen tot wederzijds contact is geweest.

All contents of this website are copyright © Uitgeverij De Nieuwe Vaart