Home      Woorden van kleur      Eerst Nederland bevrijden, dan Indonesië     

Maarten Jungmann      Gerrit Kastein      Leiden in gedichten

Universiteit in oorlogstijd      Gerard Goudriaan      In memoriam patris

Leidse literaire leven tijdens WO II      Leiden in WO II

'Geeft ons Nederlanders toch werk'     

'GEEFT ONS NEDERLANDERS TOCH WERK'

Een literatuurstudie naar de bestrijding van de werkloosheid in de jaren dertig

Uitgeverij: Staatsuitgeverij
Plaats en jaar: 's-Gravenhage, 1986
Omvang: 180 p.; ill.
ISBN/EAN: 90-1204904-0
Prijs: € 4,95


De werkgelegenheidssituatie van de jaren tachtig vertoont enkele opvallende overeenkomsten met die van de jaren dertig. De omvang van de huidige werkloosheid heeft vrijwel het peil van de beruchte crisisjaren benaderd.

De afbrokkeling van de werkgelegenheid vertoont eveneens een sterke gelijkenis met het beeld van deze vooroorlogse periode. Ook in de jaren dertig werd er naar oplossingen voor deze problemen gezocht. Kunnen de maatregelen die toen bedacht werden, ons nu nog van nut zijn bij de bestrijding van de huidige werkloosheid.

Om deze vraag te beantwoorden wordt in deze studie aandacht besteed aan o.a. het ‘Plan van de Arbeid’ en aan het overheidsbeleid m.b.t. de werkverruiming, de werkverschaffing en de zorg voor jeugdige werklozen, zoals dit in de jaren dertig gestalte kreeg.

Verder wordt een beschrijving gegeven van de steunmaatregelen voor werklozen en van de gevolgen van de werkloosheid en hun gezinnen.

Tot besluit geeft de auteur een beoordeling van het in de jaren dertig gevoerde beleid en bespreekt hij de overeenkomsten en verschillen tussen beide decennia.

All contents of this website are copyright © Uitgeverij De Nieuwe Vaart